Έναρξη Μαθημάτων στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Δήμου Λοκρών

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Δήμου Λοκρών.
Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για κάθε μάθημα.
(Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα.
Τα υπόλοιπα τμήματα θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις συμπληρωθούν).
 
Τα τμήματα που ξεκινούν είναι:
- Zωγραφική
- Κατασκευή κοσμήματος
 

Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Κανονιστική Απόφαση για τα Τέλη στους Κοινόχρηστους Χώρους Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη 23/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 17455
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 18/215/2015  απόφαση του ενημερώνει ότι :       

Εγκρίνει τα Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως ακολούθως:

                                                                       

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 1. Αταλάντη
  • Κεντρική Πλατεία 10,00 €/τμ
  • Πάρκο Τζιβελέκη 5€/τ.μ.
  • Πεζ. Αθ. Διάκου – Σερ. Κοκκόλα – 28ης Οκτ. 10,00€/τ.μ. & 1,00€ για τα λοιπά καταστήματα
  • Πεζοδρόμια οδών 5,00€/τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 1,00€ για τα λοιπά
  • Κατάληψη πεζοδρομίων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών έως 10 τ.μ. τιμή 70,00€ και πάνω από 10 τ.μ. 100,00 €/μήνα
  • Τοποθέτηση ψυγείων 100,00€ ετησίως.
   Χώρος κατάληψης του κουβουκλίου  10€/τ.μ
   Λοιποί χώροι  5  €/τ.μ
  • Τέλος χρήσης δημοτικής οδού για εγκατάσταση μηχ/των 150,00€

             

                           Για τις περιοχές Κυρτώνη – Τραγάνα- Κυπαρίσσι- Καλαπόδι

                                     - Έξαρχος – Μεγαπλάτανος     

                                     - Κοινόχρηστοι χώροι πλατειών / πεζοδρομίων 2 €

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λοκρών

Απόφαση 17/212/2015  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

5.366.738,99

1

Έκτακτα

3.253.196,22

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

869.251,15

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

15.733.441,63

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων

1.745.691,15

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

745.000,00

Σ ύ ν ο λ ο   Ε σ ό δ ω ν :

 

27.713.319,14

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 18/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              Αταλάντη  17/11/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 17164

   

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 18/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 17/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 Αταλάντη  17/11/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                

                                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:17163

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 17/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

Σελίδες