Δελτίο Τύπου 2-7-2015

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αταλάντη, 02/07/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                    
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                           
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη

Τηλ: 22330-81015
Fax: 22330-22606                                 

                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Ενημερωθήκαμε για την ανώνυμη καταγγελία που αναρτήθηκε στο blogspot LOKRON REAL NEWS και αναφέρεται στην συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Λοκρών στις 30/6/2015.
Η πάγια θέση μας είναι να μην απαντάμε σε ανώνυμα και μάλιστα τόσο υβριστικά κείμενα. Παρόλα αυτά επειδή η προαναφερθείσα ανακοίνωση αφορά την λειτουργία ΘΕΣΜΟΥ, όπως είναι του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους αναγνώστες σας για την αποκατάσταση της αλήθειας.
 Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Δίνει τον λόγο για την κάθε τοποθέτηση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του ΔΣ. Όταν κάποιοι όμως παίρνουν τον λόγο μόνοι τους και δημιουργούν θόρυβο και αναταραχή, προφανώς εσκεμμένα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, τότε ο Πρόεδρος έχει υποχρεώσει να επαναφέρει την τάξη.
 

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Δημοψηφίσματος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη 2-7-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 ( ΦΕΚ 57/2012 Τεύχος Α΄) « Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

β) Του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.4023/2011 « Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη Διενέργεια Δημοψηφίσματος» ( Α΄220).

2. Το Π.Δ. 38/2015 ( Α΄63/28-6-2015) με το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε δημοψήφισμα.

3. Την με αριθ. Πρωτ: 88606/1774/30-6-2015 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Απολογισμός Οικ. Έτους 2014 ΝΠΔΔ Δήμου Λοκρών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ:   10/136/2015  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014                                                                                      
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

             345,917,52

Χρηματικό υπόλοιπο

              0,00

Σύνολο

             345,917,52

ΕΞΟΔΑ

 

Σύνολο εξόδων

              289.883,39

Αποθεματικό

                56.034,13

Σύνολο

              345,917,52

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2015

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Αταλάντη, 1-7-2015
ΝΟΜΟΣ       ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:
9932
ΔΗΜΟΣ       ΛΟΚΡΩΝ                                         

Ταχ. Δ/νση:  Πλατεία Δημαρχείου
Πληροφορίες:Β. Λιάρτης                             
Τηλέφωνο: 2233022374                      
Fax:            2233022606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 10/122/2015 απόφασης του Δ.Σ.

Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού "Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αρ. Πρωτ. 10072
ΔΗΜΟΣ:ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                          Ημερ.: 01/07/2015
Ταχ. Διεύθυνση:Πλατεία Δημαρχείου
Πληροφορίες:Τρ.  Σιούλα
Τηλέφωνο:2233089311
Fax: 2233089311

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού  << Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης>>  

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 10/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη  25/6/2015

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                 

                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9737

                                      

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 10/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την    30η  Ιουνίου 2015  ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σελίδες