Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη 19/4/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.  4140
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/66/2016 απόφασης του Δ.Σ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 31-3-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Δήλωση συμμετοχής στο Ράλι Ακρόπολις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Λοκρών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει  συμμετοχή στο RALLY ACROPOLIS 2016  ως εθελοντής  διαχείρισης πλήθους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου και καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 27η Απριλίου 2016.

Πληροφορίες: 2233080888

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 19-4-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4142
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στέγαση των ΚΑΠΗ Αταλάντης, Μαλεσίνας, Λιβανατών και Εξάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 14/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αρίθμ.Πρωτ: 125
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 10/2016 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                      Αταλάντη     12/4/2016

                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3889

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 10/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 4/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                    Αταλάντη  12/4/2016

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                

                                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3921

                                      

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σελίδες