Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων ΚΔΒΜ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                                                        Αταλάντη, 05/10/2015
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Τηλ.2233350300
Πλατεία Δημαρχείου 1
Αταλάντη,352 00

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

   Παρακαλούνται  οι  εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Δημαρχείο.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών"- Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                                                                                                                        ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό
συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α και 15% από Εθνική Δαπάνη.
(ΣΑΕ 082/8 - 2010ΣΕ08280000)

Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ   29/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 14972
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτ

Κλήρωση για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών ΄Εργων

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ  25  -  9  - 2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:   14759
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
-------------------------------------
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
---------------------------------                                       
Ταχ.Δ/νση     : Πλατεία Δημαρχείου 1                                                                  
Τ.Κ.               : 35200 Αταλάντη                                                                      
Πληροφορίες :                                                                                              
Τηλέφωνο   : 22330-81003                                                                                                                                                
FAX            : 22330-22606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 15/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                  Αταλάντη  25/9/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14716

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 15/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

Δημοπρασία για την εκμίσθωση λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη  18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 14286

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ξύλινου λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Σελίδες