Ανακοίνωση Δήμου Λοκρών για πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αταλάντη 28/7/2014

 

ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».    

Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες
    Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης.

    Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου - Λυκείου Μαλεσίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 02/2014 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 16 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 4/11-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Ανακοίνωση για την Εμπροπανήγυρη Αταλάντης

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                      Αταλάντη  8-7-2014

 

Στις 6 Αυγούστου ξεκινά η Εμποροπανήγυρη Αταλάντης έτους 2014, που και φέτος θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης της Αταλάντης στην οδό Νικ. Αβραάμ και στις καθέτους οδούς Λ. Κατσώνη, Οϊλέως , Ι. Τζαβέλλα  και Περδίκα και θα είναι διάρκειας επτά (7) ημερών από 6/8 έως 12/8/2014.  

Η κλήρωση των δικαιούχων  και των θέσεων θα γίνει στις 4 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αταλάντη.
Η συμμετοχή στη κλήρωση προϋποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών. Οι άδειες θα χορηγούνται μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη θέση που θα κατοχυρώσουν οι δικαιούχοι κατά την εν λόγω κλήρωση.

Σελίδες