Απεντόμωση, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία στα σχολεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρυμνας και Αταλάντης

Φαίνονται παρακάτω (σε μορφή .pdf) τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις Απολύμανσης των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Κοινότητας Λάρυμνας και Δημοτικής Κοινότητας Αταλάντης

Απεντόμωση, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών

Φαίνονται παρακάτω (σε μορφή .pdf) τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις Απολύμανσης των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 9/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 9/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
       του Δημοτικού Συμβουλίου       

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την    29η  Σεπτεμβρίου 2014  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

                                 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

 

Ανακοίνωση υπ'αριθμόν ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση (σε μορφή .pdf) από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αταλάντη, 22-9-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 17193
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/106/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 5579/9-7-2014 (ΑΔΑ:Β5Β7ΟΡ10-Η95) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – για την αντιπυρική περίοδο (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η Γιορτή Αγροτικών Προϊόντων του Δήμου Λοκρών

Αταλάντη 15-9-2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πλατεία της Αταλάντης η Εκδήλωση προβολής και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων του Δήμου Λοκρών.
Στις διήμερες εκδηλώσεις συμμετείχαν τοπικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και συνεταιρισμοί της ευρύτερης περιοχής με μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων.

Σελίδες