Δωρεάν παραλαβή πορτοκαλιών από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Αταλάντη, 10/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:       ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:            22330-81052
FAX:                           22330-81052

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δωρεάν παραλαβή πορτοκαλιών από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 2/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                           Αταλάντη  1/2/2016

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ              

                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1172

                                      

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ' Τριμήνου 2015

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Αταλάντη 28/1/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 1079
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/2/2016 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2015 έως 31-12-2015 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Παραλαβή 20 κιβωτίων νωπών κοτόπουλων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Αταλάντη 22/01/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                        
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παραλαβή 20 κιβωτίων νωπών κοτόπουλων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών.

   Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών, παρέλαβε μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας, 20 κιβώτια νωπών κοτόπουλων, από την εταιρεία   Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ.

Σελίδες