Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Ο Δήμος Λοκρών τηρώντας την ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ.38295/2007(ΦΕΚ 6303/26-4-07) ΚΥΑ με την διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 986Β /18-6-07), αναφορικά με τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/οικ 2600/01 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, πραγματοποιεί τις απαιτούμενες αναλύσεις οι οποίες θα αναρτώνται στο site του Δήμου.

Δειγματοληψίες

Δειγματοληψία 31-03-2020

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 31/03/2020
Hμερομηνία Παραλαβής : 31/03/2020
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 31/03/2020
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/04/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία, με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή, σε μορφή .pdf 

Δειγματοληψία 15-09-2019

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 15/09/2019
Hμερομηνία Παραλαβής : 16/09/2019
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 16/09/2019
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 19/09/2019

Επισυνάπτονται τα αρχεία, με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή, σε μορφή .pdf 

Δειγματοληψία 20-08-2019

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 20/08/2019
Hμερομηνία Παραλαβής : 21/08/2019
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 21/08/2019
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 24/08/2019

Επισυνάπτονται τα αρχεία, με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή, σε μορφή .pdf 

Δειγματοληψία 10-06-2019

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 10/06/2019
Hμερομηνία Παραλαβής : 11/06/2019
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 11/06/2019
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 14/06/2019

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf 

Δειγματοληψία 27-2-2019

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 27/02/2019
Hμερομηνία Παραλαβής : 28/02/2019
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 28/02/2019
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/03/2019

Επισυνάπτονται τα αρχείο με τα αποτελέσματα σε μορφή .pdf για κάθε περιοχή

Δειγματοληψία νερού από δίκτυο Ύδρευσης Μαλεσίνας

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 29/11/2018
Hμερομηνία Παραλαβής : 30/11/2018
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 30/11/2018
Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 6/12/2018

Επισυνάπτεται τo αρχείο με τα αποτελέσματα σε μορφή .pdf

Σελίδες