Τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δήμου

Για την ευκολότερη επικοινωνία σας με το Δήμο Λοκρών παραθέτουμε παρακάτω τα mail του Δήμου.

  1. dimatal1@yahoo.gr
  2. ataldim@otenet.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον Δήμο Λοκρών έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και σας παραθέτουμε σε συνημμένο πίνακα τους τηλεφωνικούς αριθμούς «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ανά υπηρεσία του Δήμου μας.

Tηλεφωνικοί Αριθμοί «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του Δήμου Λοκρών

Υπηρεσίες - Γραφεία Τηλέφωνο
Γραφείο Προμηθειών 2233350310
Γραφείο Ταμείου 2233350316
Δημοτολόγιο 2233350326, 2233350323
Λογιστήριο - Έκδοση Ενταλμάτων 2233350308
Πρωτόκολλο 2233350324
Γραφείο Προσωπικού 2233350325
Γραφείο Ύδρευσης 2233350309
Γραφείο Αδειών ΚΥΕ 2233350320
Λογιστήριο 2233350312
Οικονομική Υπηρεσία 2233350314, 22333 50315
Διευθυντής του Δήμου 2233350311
Τηλεφωνικό Κέντρο - Πληροφορίες 2233350300