Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου στην περιοχή "Ύψωμα βραχάκι" στο Θεολόγο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ  20/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 3155
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 500τ.μ., που θα αφορά σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή με ονομασία «Ύψωμα βραχάκι» με κωδική ονομασία 1. 2153 THEOLOGOS.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΤΑΛΑΝΤΗ   3/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 1911
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Διακηρύσσει

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΤΑΛΑΝΤΗ   21/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 671
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται 

Προκήρυξη Διαγωνισμών για υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

                                                                                                                  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
                                                                                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 204129/Z1
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων έτους 2020"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αταλάντη:13-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                     Αρ.Πρωτ: 15797
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,64 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                               Ημερομηνία: 06-12-2019
                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 15280

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                         Ημερομηνία: 03-12-2019
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 15022

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, 

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης και Αναβάθμισης των βασικών Τροφοδοτικών Υποδομών του Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 25-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14695
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΔΑΜ: 19PROC005907883
ΑΔΑ: ΨΖΠΔΩΛΤ-Ο93

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ: 28
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                  
Διεύθυνση: Πλατεία   Δημαρχείου                                   
Τ.Κ 35200 Αταλάντη                                     
Τηλέφωνο: 2233350330                                   

                                                                       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών»,
λαμβάνοντας υπόψη :

Προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη,    06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  5356
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 352 00 Αταλάντη
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2019

Σελίδες