Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                      ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4X4
Αριθ. Πρωτ.:  7585/21-05-2020                                                 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΑΔΑΜ: 20PROC006743124                                                      ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΩΣ
ΑΔΑ:9621ΩΛΤ-Η01                                                                    ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την προμήθεια ενός (1) Καινούργιου πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4x4 πλήρες με αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή), ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.000,00€ (τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.»

Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αταλάντη, 11-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:6977 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
                     35200 Αταλάντη
Πληροφορίες :  Πέτρου Κ.
Τηλέφωνο : 22330-89311
Fax : 22330-22606

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2020

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη, 24 – 04– 2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 6540
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κώδικας: 35200
Πληροφορίες: Αθανάσιος Τσαρούχας
Τηλέφωνο : 22330 - 81003
FAX : 22330 – 22606

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 20-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5094
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων Πράσινων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                     ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 3697/27-02-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/ 2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων πράσινων».

Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου στην περιοχή "Ύψωμα βραχάκι" στο Θεολόγο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΤΑΛΑΝΤΗ  20/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 3155
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 500τ.μ., που θα αφορά σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή με ονομασία «Ύψωμα βραχάκι» με κωδική ονομασία 1. 2153 THEOLOGOS

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΤΑΛΑΝΤΗ   3/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 1911
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Διακηρύσσει

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΤΑΛΑΝΤΗ   21/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 671
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται 

Προκήρυξη Διαγωνισμών για υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

                                                                                                                  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
                                                                                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 204129/Z1
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων έτους 2020"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αταλάντη:13-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                     Αρ.Πρωτ: 15797
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.020,64 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σελίδες