Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2020 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη  19/3/2020
                                                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5067

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                     2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                     3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                     4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                     5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                     6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 23η  Μαρτίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και ψήφιση aναμορφωμένου πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020..

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου  και 2ου  πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού αναψυκτηρίου 15 τ.μ. στη θέση Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου Κοινότητας Λιβανατών του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των Επιτροπών για το έτος 2020.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      
                                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ