Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 4/2020 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη  21/2/2020
                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3252

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                      1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                      2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                      3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                      4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                      5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                      6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 26η  Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης προμήθειας κάδων απορριμμάτων.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      
                                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ