Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου στην περιοχή "Ύψωμα βραχάκι" στο Θεολόγο

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΤΑΛΑΝΤΗ  20/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 3155
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 500τ.μ., που θα αφορά σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή με ονομασία «Ύψωμα βραχάκι» με κωδική ονομασία 1. 2153 THEOLOGOS.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Ν.3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
δ) την αριθ. 45/7/2019  Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας του Δήμου     Λοκρών
ε) την αριθ. 1/2/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 500τ.μ., που θα αφορά σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή με ονομασία «Ύψωμα βραχάκι» με κωδική ονομασία 1. 2153 THEOLOGOS.
στ) την     4/39/2020     απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία ΔΈΚΑ (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης,

Επισυνάπτεται η Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας σε μορφή .doc