Κέντρο Κοινότητας - Πλήρωση 3 θέσεων στο πρόγραμμα «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ημερομηνία   20/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                                                

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052                                         
FAX:2233081052                                                                   
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com , 
             pronoialokrwn@gmail.com                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών σας ενημερώνει για την Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 3 (τριών) θέσεων στο πρόγραμμα με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ» προσκαλεί άτομα με αναπηρία (ωφελούμενοι), γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα γίνονται και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών.

Επισυνάπτεται σε μορφή .doc η Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 3 (τριών) θέσεων στο πρόγραμμα με τίτλο : «Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»