Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη  12/2/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2412
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr                            

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Ανεστάκο Νικόλαο

                                                                     2. κ. Καραμίντζιο Αντώνιο

                                                                     3. κ. Καπουκίνη Παναγιώτη

                                                                     4. κ. Σούλια Κωνσταντίνο                        

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 3852/10,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει στην τακτική συνεδρίαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 19η  Φεβρουαρίου  2020, ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  18:00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.                                                          

Θέμα 2ο : Υποβολή πρότασης έργου (πράξης) στο πλαίσιο του Μέτρου 8, Υπομέτρου 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 με τίτλο:  Σχέδιο «Ιππομένης» Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης αντιπυρικής προστασίας – πυρασφάλειας του  περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ