Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 2/2020 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη  28/1/2020
                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1537

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                    1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                    2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                    3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                    5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                    6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 3η  Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Επιτροπής προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών έτους 2020  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λοκρών έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3οΚαθορισμός των όρων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

ΘΕΜΑ 4οΚαθορισμός των όρων μίσθωσης οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λοκρών.  .

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ