Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης No 1/2020 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 Αταλάντη  10/1/2020
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 246

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                        1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                        2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                        3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                        4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                        5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                        6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 17η  Ιανουαρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Λοκρών για το έτος 2020 .

ΘΕΜΑ 2oΈγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λοκρών για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 3o:  Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                               
 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ