Αναγκαστική Εκταφή στο Κοιμητήριο Αταλάντης

logo

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ 08/01/2020

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής στο Κοιμητήριο Αταλάντης εντός δέκα (10) ημερών να τακτοποιήσουν το θέμα της ανακομιδής των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων στο Κοιμητήριο Αταλάντης  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών). 

Σε περίπτωση  που οικείοι των θανόντων  δεν προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής   ή δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που προκύπτουν από την παράταση του χρόνου ταφής ( 50 €/ έτος) ο Δήμος θα προβεί στην ανακομιδή των λειψάνων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών) καθώς υπάρχει σοβαρή έλλειψη τάφων στο Κοιμητήριο Αταλάντης, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα το Κοιμητήριο.