Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στα μονοπάτια της παράδοσης