Ελληνικό Κτηματολόγιο - Λήξη προθεσμίας Υποβολή Δηλώσεων

Επισυνάπτεται σε μορφή .doc ολόκληρη η Ανακοίνωση