Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 21/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη  18/10/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13058
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  23η Οκτωβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. 12-13-14-15-16-17-18/2019.                       

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Ένταξη Δήμου Λοκρών ως συνεργάτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης υπηρεσιών συμμετοχικής Διαβούλευσης.

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως Κας Ασπασίας Καλογεροπούλου περί αντικατάστασης μέλους  Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

                                          (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μαρία Γιαννοπούλου)

Θέμα 4ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού σχεδιασμού  Δήμου Λοκρών 2020-2023.                      

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Εκλογή των εκπροσώπων δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ..                       

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αναπροσαρμογή τελών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 7ο : Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λοκρών .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 8ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λοκρών συγκρότησης Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων .                       

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.                       

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 10ο : Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Λοκρών σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».                       

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 19/158/2019  περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου (Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ.).                       

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 19/159/2019  περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, (Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ.).                       

                               Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Κα Ελένη Κυριάκου)

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 20/189/2019  περί  ορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Δήμου Λοκρών».                       

          (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Ελένη Κυριάκου)

Θέμα 13ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 14ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2019.             

                                         (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 15ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. .                       

                                        (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Κα Χάιδω Μπονόβα)

Θέμα 16ο : Επί της αποφάσεως 17/148/2019 περί αιτήσεων δημοτών για αγορά οικογενειακού τάφου.

                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Κωνσταντίνος Σούλιας)

Θέμα 17ο : Επί της αποφάσεως 6/11/2019 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 18ο : Εκμίσθωση Δημοτικού χώρου στη Δ.Ε. Μαλεσίνας  από την εταιρεία COSMOTE.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 19ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ¨Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας¨.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 20ο : Εκκίνηση διαδικασιών επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Πέλλης Αταλάντης νότια του σχεδίου με τμηματική τροποποίηση του Γ.Π.Σ.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 21ο : Χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους του κόστους κατασκευής των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων  του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ , Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, Τ.Κ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

                    (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                           

                                                                                         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                         Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                                 
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                             
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                               
4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ