Αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη 15-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: 12473
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Δημαρχείου 1
Αταλάντη Τ.Κ.35200
Τηλ:22330-81015
22330-22374
Fax:22330-22606                                                                

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Λοκρών».

       Με αφορμή την ανάρτηση του πρώην Δημάρχου κ. Νικολάου Λιόλιου και την κριτική που ασκείται για μια καθ’ όλα νόμιμη απόφασή μου σχετικά με την τοποθέτηση νέας αναπληρώτριας Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών έχω να επισημάνω τα εξής:

1. Η απόφαση Δημάρχου στην οποία αναφέρεται ο πρώην Δήμαρχος  αφορά στη μετακίνηση, την τοποθέτηση και την επανατοποθέτηση και άλλων υπαλλήλων του Δήμου μας σε θέσεις ευθύνης πλην της κ. Παπαναγιώτου, για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής. 
2. Η μέχρι πρότινος κατέχουσα τη θέση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της εν λόγω Διεύθυνσης κ. Παπαναγιώτου είχε τοποθετηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή  απόφαση του κ. Λιόλιου βάσει του άρθρου 58 του ν.3852/2010 και όχι κατόπιν κατάταξης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια η αντικατάστασή της συνάδει με τα  οριζόμενα στα άρθρα 72(παρ. 3 και 4) και 87 του ν. 3584/2007.
3. Επειδή κρίθηκε από τον κ. Λιόλιο  ως «ρεβανσιστική» η απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής επισημαίνεται ότι η εν λόγω Διεύθυνση συστάθηκε με την αριθ. 4770/1275519 απόφαση (Β΄2894/21-8-2017) αντικαθιστώντας το ως τότε υπάρχον Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στο οποίο υπηρετούσαν συνολικά 2 υπάλληλοι. Στο εν λόγω ΦΕΚ (άρθρο 26 του ΟΕΥ) και στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετούνται Προϊστάμενοι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου. Συνεπώς η τοποθέτηση υπαλλήλου Κατηγορίας ΠΕ κλάδου Τοπογράφων Μηχανικών ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης δεν αντίκειται στα οριζόμενα στο ως άνω ΦΕΚ.
4. Είναι στην κρίση του αρμοδίου οργάνου η τοποθέτηση ή μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης εφόσον δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης συνιστά παράπτωμα η μη εφαρμογή των αποφάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου σε θέματα που αφορούν προαγωγές, μετατάξεις ή άλλες υπηρεσιακές μεταβολές. Δεν υπάρχει λοιπόν  δικαίωμα να χαρακτηριστεί ως πολιτική από πλευράς μου δίωξη η αντικατάσταση της κ. Παπαναγιώτου. Τέλος, προκαλεί έκπληξη ο πρώην Δήμαρχος να δηλώνει  σύμμαχος των αδικημένων υπαλλήλων του Δήμου τη στιγμή  που επιδεικτικά αγνόησε τα δικαιώματα πολλών εξ αυτών καθώς είχε εσκεμμένα παραλείψει να προωθήσει τα θέματα των υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων που δεν ήταν της αρεσκείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

Στη διάθεσή σας τα στοιχεία που το αποδεικνύουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ