Ολοκλήρωση ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου για το 2019

Eπισυνάπτεται ολόκληρο το Δελτίο Τύπου σε μορφή .pdf

Συννημένα Αρχεία: