Επισημάνσεις για την υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η υποβολή δηλώσεων στην τελική ευθεία
Στις 30 Οκτωβρη λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων, που χορηγήθηκε με απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιοποιώντας αθροιστικά, τους 4,5 από τους
έξη μήνες που του παρέχει η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 27 του Ν.4619/2019.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση όπου εμπεριέχονται κρίσιμες επισημάνσεις για την υποβολή των δηλώσεων

Συνημμένα Αρχεία: