Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 20/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  20/9/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11361
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  25η Σεπτεμβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση συστατικών πράξεων Ν.Π.Δ.Δ. .

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Διανομή και σύσταση οριζοντίων  ιδιοκτησιών κτιρίου αγοράς .

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λοκρών ως μέλη στην ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ¨.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου στη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.                                    

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» Πρόσκληση V  Ομάδα Β με τίτλο Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων (κτίριο αγοράς)

                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου.                                    

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..                                    

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως 11/177/2017 Δ.Σ. περί Κατάταξη των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων                                    

                                        (Εισηγητής ο Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Κος. Βασίλειος Λιάρτης)

Θέμα 9ο : Αποξήλωση παροχών Ηλεκτρικού ρεύματος, κενωθέντων περιπτέρων στην Δ.Κ.Αταλάντης.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου Σηφάκη.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 11ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 19/165/2019 περί Ορισμός μελών Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λιβανατών.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 10/93/2019 περί Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού (Φ.Ο.Π.)                         

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Εταιρείας AQUASTAR Α.Β.Ε.Ε

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.