Πρόσκληση τακτικών μελών Δ.Σ. Λοκρών για την ανάδειξη μελών του Προεδρείου Δ.Σ. καθώς και επιτροπών

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη, 25/8/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     ΑΠ:   10161
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίουτων μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Αταλάντη, Πλατεία Δημαρχείου) την 1.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Η προεδρεύων Σύμβουλος

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

                                                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ