Ενημέρωση για τις ακτές του Δήμου Λοκρών

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-05-2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

          Η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλες τις ακτές του Δήμου παρακολουθείται από διαπιστευμένο εργαστήριο από αρχές Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου κάθε χρόνο και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Δήμος διαθέτει τις καθαρότερες ακτές στο Νομό Φθιώτιδας.
          Ο Δήμος Λοκρών, το 2019 σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης βραβεύτηκε με «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» για τρεις ακτές : ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ στο σύνολο των (5) πέντε βραβευμένων ακτών του Νομού Φθιώτιδας.
            Η απόσυρση της βράβευσης από κάποιες ακτές ( ΣΟΥΒΑΛΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ & ΛΙΒΡΙΧΙΟ) πέρυσι, οφείλεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την απόσυρση εν μέρει της άμμου από αυτές τις παραλίες, με αποτέλεσμα να μην πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που θέτει η ιδιωτική εταιρεία Προστασίας της Φύσης . Αυτό είναι ένα γεγονός που συνέβη σε πολλές περιοχές της χώρας μας.
           Ο Δήμος Λοκρών από , 29/06/2018, Α.Π.: 3930/1261/Α3 έχει ενταχθεί στην  Πράξη « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ. » με Κωδικό ΟΠΣ 5021800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ποσού 239.034,80 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
          Οι χρονοκαθυστερήσεις όμως της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα  να υλοποιήσουμε την πράξη. Η ουσιαστική  βράβευση των ακτών μας γίνεται κάθε χρόνο από το πλήθος των επισκεπτών και λουομένων που τις προτιμούν και τις επισκέπτονται.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ