Σχολές και Τμήματα

Το ωδείο παρέχει πλήρη κύκλο σπουδών στα παρακάτω τμήματα:

 • ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ
 • ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ  - ΒΙΟΛΙ
 • ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ  - ΞΥΛΙΝΑ  -ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ  -ΣΑΞΟΦΩΝΟ
 • ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ  - ΩΔΙΚΗ  - ΑΡΜΟΝΙΑ  - ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ  - ΦΟΥΓΚΑ
 • ΣΧΟΛΗ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΑΡΜΟΝΙΟΥ
 • ΣΧΟΛΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
 • ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  - ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ