Υπηρεσίες του Δήμου

Υπηρεσίες Τηλέφωνο
Πρόνοια 2233081052
Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού ΕΛΓΑ 2233081003
Τεχνική Υπηρεσία 2233081003
Ταμειακή Υπηρεσία 2233022495
Οικονομική Υπηρεσία 2233022495
Γραφείο Προμηθειών 2233022374
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής
Υπηρεσία Ύδρευσης 2233022374
Υπηρεσία Δημοτολογίων 2233022374