Διοικητικό Συμβούλιο

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΪΜΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΝΟΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΙΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.:  ΝΑΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ:  ΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ

ΜΕΛΟΣ:  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΠΑΤΖΗΣ