Δελτία Τύπου

Αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αταλάντη 15-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 Αριθ. Πρωτ: 12473
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 
Πλατεία Δημαρχείου 1
Αταλάντη Τ.Κ.35200
Τηλ:22330-81015
22330-22374
Fax:22330-22606                                                                

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Λοκρών».

       Με αφορμή την ανάρτηση του πρώην Δημάρχου κ. Νικολάου Λιόλιου και την κριτική που ασκείται για μια καθ’ όλα νόμιμη απόφασή μου σχετικά με την τοποθέτηση νέας αναπληρώτριας Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών έχω να επισημάνω τα εξής:

Ορισμός Αντιδημάρχων (Απόφαση 683/2019) - Τροποποίηση

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                         Αταλάντη 23-9-2019
                                                                                                                      Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Από την με αριθμό 683/2019/10404/2-9-2019, απόφασης του Κου Δημάρχου Λοκρών περί Ορισμό  Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 30/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 26/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη  20/9/2019
                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11430

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 20/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  20/9/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11361
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Ορισμός μελών του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών"

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη 13-9-2019 
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10740/6-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Κας Μαρίας Γιαννοπούλου, έγινε η Συγκρότηση «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών» ως εξής:

Ορισμός μελών του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών"

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη 13-9-2019                                      
                                                                                                                            Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10740/6-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Κας Μαρίας Γιαννοπούλου, έγινε η Συγκρότηση «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών» ως εξής:

Α) Ορίζει μέλη του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών» τους:

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λοκρών

                                                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                    Αταλάντη 
12-9-2019  
                                                                                                                                                  Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10740/6-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Κας Μαρίας Γιαννοπούλου, έγινε η Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως εξής:

Ορισμοί μελών των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αταλάντη 12-9-2019 
                                                                                                                                Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10740/6-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Κας Μαρίας Γιαννοπούλου, έγιναν οι ορισμοί μελών Τακτικών και αναπληρωματικών των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών καθώς και η ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. 1η Σεπτεμβρίου 2019 (1.9.2019- 6.11.2019) έως την 6η Νοεμβρίου 2021 ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 25/2019 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη  6/9/2019
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10719

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες