Δημοτικό Συμβούλιο

 

  #   ΔΗΜΑΡΧΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Κούρος Αλέξανδρος του Βασιλείου Αντιδήμαρχος
2 Τσοχαντάρης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος
3 Θεοχάρης Αναστάσιος Αντιδήμαρχος
4 Βλαχάβας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
5 Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
6 Γουρνάς Γεώργιος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
7 Χριστοφόρου Ιωάννης του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
8 Καρατράντος Βασίλειος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
9 Σταθουλόπουλος Γεώργιος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
10 Κολομτσάς Ηλίας Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
11 Μαρκοστάμος Παναγιώτης του Αθανασίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
12 Κούρος Ιωάννης του Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
13 Παπαχριστόπουλος Νικάλαος του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
14 Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
15 Χρήστου Δημοσθένης του Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
16 Κοτσαφίτη Αντιγόνη του Δημητρίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
17 Αγγελούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
18 Σούλιας Κωνσταντίνος του Δρόσου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
19 Γκιώνης Άγγελος του Νικολάου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
20 Παπαγεωργίου Ιωάννα του Δήμου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
21 Θεοδοσίου-Συροπούλου Ιωάννα Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
22 Καζάνας Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
23 Σίμου - Παλαιολόγου Βασιλική του Ηλία Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
24 Σκαμπερδόπουλος Γεώργιος του Θεμιστοκλή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
25 Πάσσας Κωνσταντίνος του Νικολάου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δούρος Κωνσταντίνος του Βασιλείου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
27 Ρούσσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                 

                                              Οικονομική Επιτροπή

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Θεοχάρης Αναστάσιος Τακτικό μέλος
2 Παπαχριστόπουλος Νικόλοας Τακτικό Μέλος
3 Κούρος Αλέξανδρος Τακτικό μέλος
4 Κολοτσάς Ηλίας Τακτικό μέλος
5 Παπαγεωργίου Ιωάννα Τακτικό μέλος
6 Παλαιολόγου-Σίμου Βασιλική Τακτικό μέλος
7 Μαρκοστάμος Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος
8 Κοτσαφίτη Αντιγόνη Αναπληρωματικό μέλος
9 Κούρος Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος
10 Σούλιας Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό μέλος
11 Αγγελούσης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό μέλος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Κατσούλης Ανέστης του Αντωνίου Αταλάντης
2 Πάσσα Γιαννούλα του Λουκά Δαφνουσίων
3 Σταθουλοπούλου Μαρία του Γεωργίου Μαλεσίνας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Μύθης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Μαρτίνου
2 Ευθυμίου Ασημάκης του Ευθυμίου Έξαρχου
3 Γλουστιανός Οδυσσέας του Κωνσταντίνου Μεγαπλάτανου
4 Πλατίστας Αθανάσιος του Ευαγγέλου Καλαποδίου
5 Κυριαζής Δημήτριος του Μάρκου Κυρτώνης
6 Σκόρδας Ιωάννης του Νικολάου Τραγάνας
7 Σαρηγιάννης Σωτήριος του Δημοσθένη Λάρυμνας
8 Ρουμπής Γεώργιος του Ιωάννη Αρκίτσας

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Λάμπρου Αργύρης του Αναστασίου Κυπαρρισίου
2 Λιάρτης Ιωάννης του Γεωργίου Γουλεμίου
3 Γιανναράς Ιωάννης του Γεωργίου Προσκυνά