Ανακοινώσεις - Συνεδριάσεις

Κέντρο Κοινότητας - Επίδομα Γέννησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           21/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργιά της πλατφόρμας για το Επίδομα Γέννησης. Η αίτηση υποβάλλεται :

Κέντρο Κοινότητας - Βεβαιώσεις για Προνοιακά/Αναπηρικά Επιδόματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  20 / 02 / 2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραμίντζιου Γεωργία
                             Μίχα Αθανασία
                             Δουσιώτη Παγώνα
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ –ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Κέντρο Κοινότητας - Πλήρωση 3 θέσεων στο πρόγραμμα «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ημερομηνία   20/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                                                

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052                                         
FAX:2233081052                                                                                                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών σας ενημερώνει για την Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 3 (τριών) θέσεων στο πρόγραμμα με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Ευχαριστήρια Επιστολή (Εργαζόμενοι Λάρκο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                         
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ευχαριστήρια Επιστολή - Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ                      
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Πρόσκληση συμμετοχής στα ΚΔΒΜ Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΔΒΜ ΛΟΚΡΩΝ, 17/12/2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λοκρών

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λοκρών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λοκρών 

Κέντρο Κοινότητας - Σχολές Γονέων (Διαπροσωπικές Σχέσεις και Συναισθήματα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 
FAX:2233081052

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες συναντήσεις  στο Δημοτικό Σχολείο της Αρκίτσας. Η πρώτη συνάντηση έγινε με τους μαθητές του σχολείου και η δεύτερη με τους γονείς των παιδιών.  Η θεματολογία των ομιλιών ήταν  «Διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθήματα».  

Διανομή ρουχισμού και παιχνιδιών σε καταυλισμό Ρομά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ημερομηνία 07/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σιούλα Τριανταφυλλιά
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι 3 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε διανομή χειμωνιάτικου ρουχισμού και παιχνιδιών στον Καταυλισμό ΡΟΜΑ στην περιοχή «Φούφλα»

Διακοπή παραλαβής ρούχων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αταλάντη  2/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                    Αριθ. Πρωτ: 602
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Σας ανακοινώνουμε ότι  το  ΝΠΔΔ «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Λοκρών  από 2/10/2019 δεν θα δέχεται δωρεές σε ρούχα και υποδήματα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Πρόσληψη Παιδιάτρων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λοκρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη Παιδιάτρων για τα παιδιά των
παιδικών σταθμών του Δήμου Λοκρών

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με 2 παιδιάτρους , για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου ήτοι :

Σελίδες