Ανακοινώσεις

Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αταλάντη, 22/7/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     ΑΠ:   8723
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

                                                                                                                     Προς Δημότες Δήμου Λοκρών

 

      Πρόσκληση για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές (13/8/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                          Αταλάντη 13/8/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Λοκρών σας ενημερώνει λόγω του ότι η περιοχή σήμερα Τρίτη 13/08/2019 βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς από διάφορες αιτίες  σε εφαρμογή της

Λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου Πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Δευτέρα 12/8/2019

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Π. , ο οποίος σας επισυνάπτεται,  που εκδόθηκε την Κυριακή 11/8/2019 και ισχύει για την Δευτέρα 12/8/2019 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης .

 Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 143051/611 της 25/6/2019 (ΑΔΑ: Ψ81Κ7ΛΗ-4Ψ6) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης από την 12η βραδινή της 11/8/2019 έως την 12η βραδινή της 12/8/2019.

Ενημέρωση για το έργο "Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας"

Σας  ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, παρατάθηκε εώς την 19η Δεκεμβρίου 2019 με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αρ. Φ. Ε. Κ.  2866 της 5ης Ιουλίου 2019, τεύχος δεύτερο.

Υπενθυμίζουμε ότι σε συνέχεια της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) (βλ. άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022), η ΓΓΤΤ έχει προχωρήσει σε ελέγχους  αιτήσεων. Όσα ΚΕΠ και δήμοι έχουν ακόμη αιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε έλεγχο από τη ΓΓΤΤ, εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής του έργου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας (9/8/2019 - 10/8/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αταλάντη 9/8/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Λοκρών σας ενημερώνει λόγω του ότι η περιοχή αύριο Σάββατο 10/08/2019 βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς από διάφορες αιτίες

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής για το έργο: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Λαμία  8-8-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 9578
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ταχ. Κωδ. : 35200
Πληροφορίες : Ηλίας Γεωργίτσης
Τηλέφωνο : 22330-23707

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές (2/8/2019-3/8/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αταλάντη 2/8/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Λοκρών σας ενημερώνει λόγω του ότι η περιοχή αύριο Σάββατο 03/08/2019 βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς από διάφορες αιτίες  σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 143051/611 της 25/6/2019 (ΑΔΑ: 

Ρύθμιση Οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη,  21/05/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

                                                                                                                       Προς: Οφειλέτες του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α', ο Ν. 4611/2019 (Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις), όπου μεταξύ άλλων (στα άρθρα 110 - 117) προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους και να νομικά πρόσωπα αυτών.

Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ

logo

Αταλάντη 15/7/2019

Από σήμερα 15/7/2019 έως και 31/10/2019 θα γίνονται Ανανεώσεις Δελτίων Μετακίνσης Α.Μ.Ε.Α. με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα ΚΕΠ του Δήμου Λοκρών.

Σελίδες