Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                   Αταλάντη  24/6/2016

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ               

                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7165

 

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 6/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 18/2016 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                        Αταλάντη     22 /6/2016

                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7003

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 18/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Kύνεια 2016

aias-npddaias-npdd

      ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                       ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

               Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                             ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ                                           
          ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λοκρών , ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος ΚΥΝΟΣ Λιβανατών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας, και τον Δήμο Λοκρών διοργανώνουν τα:

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 17/2016 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                             Αταλάντη   15/6/2016

                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6697

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 17/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες